O nas

Home|O nas
O nas

Cilji organizacije Teen Challenge Slovenija

En od glavnih ciljev je pomagati ljudem do duševnega zdravja in dobrega počutja. Skrbimo, da postanejo čustveno uravnoteženi, se ustrezno vključijo v družbeno življenje in duhovno oživijo.

Moški center za rehabilitacijo Teen Challenge Slovenija, Hiša upanja (»House of hope«) deluje že od leta 2009 in ima svoj sedež v naselju Nova Vas blizu Kopra.

Namen Hiše upanja je pomagati posameznikom na robu družbe in prestopnikom (odvisnikom od drog in alkohola) pri umiku iz starega okolja, rehabilitaciji in uspešni vrnitvi v družbo. Rehabilitacijski program Hiša upanja ni usmerjen v kakršno koli omejevanje posameznikov, temveč ravno nasprotno. Ljudje se nam pridružijo po lastni volji, z željo da bi spremenili svoje življenje.

0

OD LETA

0

POMAGALI SMO

0

TRENUTO ŠTUDENTOV

0 K

ZBRANIH
kaj počnemo

Nastanitveni in rehabilitacijski program 

Program vključuje preučevanje v razredih, hišna in gospodinjska opravila, delovno usposabljanje in delovno prakso.

Moški, vključeni v program Hiše upanja obiskujejo 15-mesečni program za odvajanje od drog in alkohola ter rehabilitacijo, v okviru katerega koristijo celodnevno prehrano, nastanitev, oblačila ter psihološko in duhovno podporo.

Sam program je sestavljen iz obiskovanja učnih ur, opravljanja hišnih opravil, posameznih dolžnosti in odgovornosti, druženja, delovne terapije ter udeležbe pri ostalih dejavnostih, ki so nujne za bivanje v centru.

Zdrava prihodnost v družbi 

V okviru programa posameznike usmerjamo, da prepoznajo vzroke in posledice zasvojenosti (s pomočjo tesnih odnosov in samozavedanja). Spodbujamo jih k obnavljanju porušenih odnosov. Učimo jih veščin vsakodnevnega sodelovanja in medsebojne podpore. Pomagamo jih spopadati se s težavami in jih reševati takrat, ko se te pojavijo. Usmerjamo jih k spoštovanju ljudi in narave, skrbi zase in za druge. Pomagamo jim narediti vse, česar do zdaj niso bili sposobni.


Pomembno je, da se naučijo sprejeti odgovornost za storjeno. In to tudi v primerih, ko je treba urediti odnose z organi oblasti. Preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa olajšamo zdravljenje ljudi in jim s tem pomagamo do zdrave prihodnosti v družbi.


69% diplomantov programa je ostalo treznih.

freedom

Svoboda od zasvojenosti

Naše izkušnje so nas pripeljale do zaključka, da se človek lahko osvobodi odvisnosti le, če ima trdno osebno željo in ustvari osebni odnos z Bogom.  Kar lahko naredimo je, da jih spodbujamo, motiviramo in pomagamo moškim, da spremenijo svoje življenje vendar to lahko dosežemo samo če  oseba sama želi sprememb, se želi potruditi in opraviti svoj del.

work

Delovna praksa

Vsak moški, ki sodeluje v rehabilitacijskem programu, mora delati šest ur na dan v skladu s svojimi veščinami, sposobnostmi in zdravjem. V bistvu je delovna praksa priložnost za vsakega moškega v programu, da pridobi in izboljša znanje in veščine, povezane z delom. Prav tako je delovno usposabljanje namenjeno moškim, da lažje obnovijo in pridobijo delovne navade.

Delovna praksa je temelj, da moški uspejo v svojem prihodnjem življenju. Bistveno je, da posameznik izvaja rutinsko delo, skrbi za svoje bivalni prostor, kuha, čisti in tem daje svoj prispevek.  Za delovno prakso moških v programu skrbi naše podjetje Servus d.o.o.

aim

Cilj delovne prakse

Delovno prakso vedno izvajamo pod strogim nadzorom naših voditeljev, ki zelo strogo upoštevajo pravila delovne kulture in varstva pri delu.

Cilj delovne prakse je obnoviti ali zgraditi delovne navade moških; jih naučiti delovne etike in občutka dolžnosti; jih naučiti, kako se spoprijeti s težavami, ki nastanejo v delovnem procesu, in jih rešiti skupaj s sodelavci; jih naučiti upoštevati pravila varstva pri delu in druge smernice.