Rehabilitacijski center za pomo? odvisnikom

Naše naloge in delo:

  • pogovori in psihosocialna pomo? odvisnikom z drogami, alkoholom, iger na sre?o, prostitucije, ...
  • napotitev odvisnikov v rehabilitacijske centre - komune,
  • sre?anja odvisnikov, staršev in njihovih svojcev ter vseh, ki trpijo zaradi negativnih u?inkov zasvojenosti,
  • izvajanje preventivnega programa po šolah za mladostnike proti zlorabi mamil in alkohola “ Bodi Car, reci NE”.

 

     Smo Društvo za pomo? in svetovanje odvisnikom v rehabilitaciji IZHOD TEEN CHALLENGE. Na podro?ju prepre?evanja in zdravljenja odvisnosti uspešno delujemo že vrsto let. Iz skromnih za?etkov dela na ulicah smo prestopili v ustanovitev rehabilitacijskega programa, in sicer komune za moške v Novi Vasi nad Dragonjo, UE Piran. S komuno smo pri?eli 1. septembra 2010. Sicer delujemo tudi na podro?ju celotne Slovenije. Glavni cilj rehabilitacijskega programa je pomo? ljudem z življenjsko ogrožajo?imi težavami, s poudarkom na ljudeh, ki so zasvojeni z mamili in alkoholom. Program je zasnovan tako, da sproži proces u?eništva, ki bo usposobil študente (tako imenujemo fante, ki bivajo v komuni zaradi motivacije, ki je ve? kot potrebna), da lahko v vsakdanjem življenju in socialnem okolju delujejo kot zreli posamezniki, drže? se moralnih na?el v razmerju z družino, lokalno skupnostjo, izbranem poklicu in družbi, v kateri živi. Prizadevamo si, da posameznik postane duševno zdrava, ?ustveno uravnana, socialno prilagodljiva in duhovno živa oseba. Principi, na katerih gradimo, so svetopisemski, in sicer zaradi moralnih na?el, ki so navadno oskrunjena oziroma jih ni.

Oglejte si še:

Europe Teen Challenge

Global Teen Challenge

MKS